Välkommen till Gångbar!

Välj KNÄ för information om knäprotesoperation eller HÖFT för höftprotesoperation.

Gångbar knä

KNÄ
Gångbar höft

HÖFT
Svenska knäprotesregistret
Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221 85 Lund.
Telefon: 046 - 17 13 45, E-mail: knee@med.lu.se
Svenska Höftprotesregistret
Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg
Telefon: 010-441 29 31, E-mail: shpr@registercentrum.se